Tisztelt Látogató!

Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Az oldalakon böngészve, remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató vállalkozásról, amely 313 települést érint, több mint 426 ezer ember környezetét teszi élhetőbbé, és jelentős előrelépést hoz az egész Dél-dunántúli régió környezeti állapotában. Nyugodtan mondhatjuk: a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program megvalósulásának nyertese a lakosság és a környezet.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felügyeletével zajló, az egész Dél-dunántúli régiót – Somogy, Tolna és Baranya megyét – érintő beruházás közel 20 milliárd forintos bekerülési költségének 70%-át az Európai Unió állja: az Európai Bizottság 68 millió eurót hagyott jóvá a projektre.
A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása, amelyben a keletkezett hulladék 70%-a – feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. További cél a szelektív gyűjtés elterjesztése a régióban, ahol egyébként évente kb. 200 ezer tonnányi hulladék keletkezik. A sok kisebb-nagyobb, időközben a hatóság által bezáratott korábbi hulladéklerakó – sok esetben inkább faluvégi szemétdomb – jelentős része nem felelt meg sem a hazai, sem az uniós előírásoknak.
Az önkormányzati összefogással tető alá hozott program ennek a nagy mennyiségű hulladéknak a sorsát rendezi végre megnyugtató módon, a lehető legkisebbre szorítva a környezet terhelését, megóvva a talajt és a vízbázisokat. A három dél-dunántúli megye hulladékgazdálkodása a program teljes körű elindulásától uniós színvonalú lehet – a jövő, a következő itt élő generációk érdekeit szolgálva.

Dr. Páva Zsolt,
a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás elnöke