A projekt tervezett eredményei:

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program kidolgozása során az önkormányzatok hulladékgazdálkodási kötelezettséginek gazdaságos, és a környezetvédelmi szempontoknak is magas szinten megfelelő megoldása mellett a regionális együttműködés szempontjait is nagyon fontosnak tartotta. Ennek köszönhetően a Programhoz csatlakozó települések száma folyamatosan nőtt és jelenleg a Dél-dunántúli Régió három megyéjében 313 település több mint 426 ezer lakosának életminőségére lehet pozitív hatással.

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósítani tervezett hulladékkezelési módszerek az átgondolt tervezésnek és a rendszergondolkodásnak köszönhetően nem pusztán a jelenlegi Európai Uniós szabályozásnak való megfelelést biztosítják, hanem az Európai Unióban megjelenő tendenciák alapján, a középtávon várható változásoknak is elébe mennek.

A Mecsek-Dráva Projekt az első olyan program, amely:

biztosítja:

Területi hatály:
313 település
(Baranya-Somogy–Tolna megye)

Érintett lakosság:
426.022  fő állandó lakos

Keletkező hulladék mennyisége:
175 ezer tonna (2007 évi adat)
projekt utolsó évében mintegy 210 ezer tonna (2037 évi prognosztíció)

Költségek
Tervezett hulladékgazdálkodási beruházás költsége:
17 275 757 eFt + ÁFA, amely 70 %-os támogatással valósul meg
.